WF z klasą

wf_klasa_iconW roku szkolnym 2014/2015 Kornelówka bierze udział w akcji WF z klasą.W ramach akcji prowadzony jest blog poświęcony zajęciom sportowym realizowanym na terenie placówki. Oto kilka słów wstępu:

(…) Uczniowie klas 0-3 objęci są działalnością korekcyjną w wymiarze 1h lekcyjnej tygodniowo. W prowadzonych zajęciach oprócz ukierunkowanych ćwiczeń skierowanych na konkretną wadę postawy, bardzo duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz wzmożenie jego wydolności i sprawności fizycznej.

Każda z klas w ramach godzin wychowania fizycznego uczestniczy w następujących zajęciach obowiązkowych: jedna godzina tygodniowo obowiązkowych zajęć tanecznych, obowiązkowa godzina nauki pływania, dwie godziny zajęć wychowania fizycznego oraz dwie godziny dodatkowych – dobrowolnych zajęć w ramach Szkolnego Koła Sportowego (SKS). Zajęcia te prowadzą doświadczeni trenerzy. W przypadku zajęć na basenie są to trenerzy reprezentujący Łódzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe Uniwersytetu Łódzkiego, zaś zajęć tanecznych instruktorka tańca Daria Szymańska. Łącznie wszystkie klasy mają po 4 godziny tygodniowo zajęć obowiązkowych oraz 2 godziny zajęć dodatkowych.

Uczniowie klas 0-6 objęci są zajęciami sportowymi w formie SKS, gdzie głównym celem tych zajęć jest wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej oraz rozpoznanie własnych możliwości i upodobań, a także doskonalenie sprawności fizycznej. W klasach: 4, 5 i 6 gro zajęć SKS prowadzonych jest według propozycji uczniów i poświęcone są na doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych wybranych gier zespołowych.

Trzy razy w roku szkolnym organizowane są następujące cykliczne spotkania sportowe:

  1. Jesienny piknik rodzinny.
  2. Wiosenny piknik rodzinny na sportowo.
  3. Gry i zabawy dla uczniów klas 0-3 i zaproszonych grup przedszkolnych z terenu Dzielnicy Łódź Bałuty.

Szkoła nasza uczestniczy także w programie Mały Mistrz.

Koordynatorzy akcji w szkole: Dariusz Zieliński (nauczyciel wychowania fizycznego), Martyna Orzepińska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).

autor: Dariusz Zieliński, Martyna Orzepińska